دیما موزیک رادیو

رادیو اینترنتی دیما

ما هر بار موسیقی های زیبایی را برای شما گلچین می کنیم. از منوی سمت راست آخرین موسیقی ها را انتخاب کنید.
{{ channel.genre | toSpaces }}

{{ channel.title }}

{{ channel.description }}
DJ: {{ channel.dj | toText( 'N/A' ) }}
Playing: {{ track.title | toText( 'N/A' ) }}
From: {{ track.album | toText( 'N/A' ) }}
By: {{ track.artist | toText( 'N/A' ) }}
Recent Tracks
There are no songs loaded yet for this station.
  • {{ s.title | toText( 'N/A' ) }}
    From: {{ s.album | toText( 'N/A' ) }}
    By: {{ s.artist | toText( 'N/A' ) }}

Oops, there's a problem!{{ timeDisplay }}  | {{ channel.title }}